Vitajte

0

0,00 €

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

obchodné podmienky

I. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

 1.predávajúci:
   www.goldtrade.sk zo sídlom Krušovská2058, vedená pod hlavičkou firmy Mário Šipoš – GoldTrade, IČO:35036451 zapísaný v Ž.R. Topoľčany ž. r. číslo 406-7594
 
Bankový účet.
TatraBanka: 2920833231/1100 

 2.kupujúci:
 Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) v predajni nákupného centra www.goldtrade.sk , ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

 Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

 Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

 Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného centra

II. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

 1.Predávajúci sa zaväzuje
 dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 2.Kupujúci sa zaväzuje
 že potvrdením objednávky potvrdzuje a akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru prevzatie objednaného tovaru a zaplatí za objednaný tovar stanovenú cenu. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
 3.Predmet kúpy
 Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúceho.

III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu.
 Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

IV. VERNOSTNÝ PROGRAM PRE STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV:

 Pri opakovaných nákupoch v obchodnom dome www.goldtrade.sk má kupujúci nárok na využitie vernostného bonusového programu dodatočné zľavové kupóny alebo darček grátis.
 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu vernostného programu

V. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

 Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky poštou budete o tom taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejakých komplikácií Vás budeme samozrejme kontaktovať.

VI. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

  Tovar sa doručuje balíkovou službou alebo cenným listom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou (SLOVENSKÁ POŠTA, UPS, DPD),
   Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Objednaný tovar vyrábame do 10 dní + expedícia, keď potrebujete vyrobiť obrúčky aj skor neváhjate nás kontaktovať, telefonicky alebo mailom kde je potrebné uviesť  ,,SÚRNE,, alebo ,,URGENT,, kde Vás budeme obratom kontaktovať najneskor však do 24h.
 
Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním poštovej služby.

VII. POPLATKY ZA DORUČANIE A BALENIE TOVARU:

MY Vám neúčtujeme polatky za poštovne !!!!!!  Ku každým Obrúčkam dostávate semišovú Krabyčku (srdiečko) ZDARMA !!!!!! 
  

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA:

 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Pozdnejšie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 Záruka:

 Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis.

IX. REKLAMÁCIE:

 Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa.
 Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný popis škody a musí byť doručená Prevádzkovateľovi.
 Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Tovar musí byť s pripojenou kópiou faktúry a presným popisom predmetu reklamácie.
 Ak zistí kupujúci/odberateľ akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), uplatní si reklamáciu okamžite písomne, telefonicky, mailom správu adresovanú predajcovi. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
 Reklamovaný tovar zákazník doručí osobne alebo pošle na adresu:

 Reklamácie vybavuje:

  Mário Šipoš GOLD TRADE, Krušovská 2058, 95501 Topoľčany .. Tel.č.:  +421 / 905328 452 alebo reklamacie@goldtrade.sk

 Predajňa.  M.R.Štefánika6, 95501 Topoľčany.  ( CENTRUM PASÁŽ )   tel:  038 / 5300904

 Predávajúci po vybavení reklamácie zašle tovar na svoje náklady na jeho adresu.

 Záruka sa nevzťahuje na:
 a.vady zapríčinené nešetrným používaním,
 b.nesprávnym použitím výrobku,
 c.mechanickým poškodením.

 Postup pri reklamácii:
 1.Informujte nás najprv o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.
 2.Tovar zašlite ako poistený list, príp. len doporučene (nie na dobierku) na našu adresu.
 3.Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu .

 Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

X. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

 Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky na čísle +421 / 905 328 452 alebo e-mailom objednavky@goldtrade.sk a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: (zásielkový obchod)

 Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru podľa zákona 108/2000 Z.z. o zásielkových obchodov .Môže tak urobiť telefonicky na čísle +421/905 328 452, alebo mailom na adrese objednavky@goldtrade.sk. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar nerozbalený z ochrannej fólie bez známok použitia, alebo opotrebenia a v pôvodnom balení zaslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po splnení podmienok pre odstúpenie od zmluvy predávajúci bezodkladne po obdržaní vráteného tovaru vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi (napr. prepravné). V prípade zrušenia objednávky po 24-roch hodinách (a už vyexpedovaného tovaru zo skladu) si prevádzkovateľ nárokuje na úhradu vynaložených prostriedkov maximálne do výšky 80 %.
 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť iba pri tovare, ktorý nie je v momente objednávky skladom, alebo sa už nedodáva, poprípade sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na jeho adresu v najkratšom možnom termíne.
 Pri objednaní tovaru na objednávku si predávajúci vyhradzuje právo:
 Tovar, ktorý je objednaný na zákazku, kde sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne snubné prstene, prstene, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade) nie je možné vrátiť z dôvodu, že sa objednávajú a vyrábajú priamo pre daného zákazníka a mi ich nemáme šancu ďalej predať.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. apríla 2008
 Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SK